Աշխարհի խոշոր տնտեսությունները` ըստ անվանական ՀՆԱ-ի ծավալների (մլրդ ԱՄՆ դոլար)