Սննդամթերքի գնանկումը շարունակվում է. Ո՞ր ոլորտում է գրանցվել ամենամեծ գնաճը. Հուլիսը` թվերով

2 Min Read

ՎԿ-ն հրապարակել է 2023թ-ի հուլիսին արձանագրված գնաճին վերաբերող վիճակագրությունը: Ինչպես նշել էինք մեր նախորդ վերլուծությունում գների սեզոնային անկումը շարունակվում է:


Միջազգային ապրանքահումքային շուկայում գները նվազում են․ գնաճային միջավայրը շարունակում է մեղմվել․ ԿԲ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ


Այս մասին են վկայում վիճակագրական տվյալները.

Գծապատկեր 1. ՍԳԻ տոկոսային փոփոխությունը 2023թ-ի հուլիսին նախորդ ամսվա և նախորդ տարվա հուլիսի համեմատ

Վիճակագրական տվյալների համաձայն՝ 2023թ-ի հուլիսին 2022թ-ի նույն ամսվա համեմատ գների  անկում կազմել է -0,1%, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ՝ -1%։ 

Դիտարկենք գների մակարդակի փոփոխությունը 2023թ-ի հուլիսին 2022թ-ի հուլիսի և 2023թ-ի հունիսի համեմատ ըստ տարբեր ապրանքախմբերի.

Գծապատկեր 2.  ՍԳԻ տոկոսային փոփոխությունը 2023թ-ի հուլիսին նախորդ ամսվա և 2022թ-ի հուլիսի համեմատ ըստ հիմնական ապրանքախմբերի

Գծապատկեր 2-ից հետևում է, որ 2023թ-ի հուլիսին 2022թ-ի նույն ամսվա համեմատ գների անկմամբ առաջին տեղում է հայտնվել սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների ոլորտը՝ 3,9%-ով։

Երկրորդ հորիզոնականում է տրանսպորտի ոլորտը, որտեղ գները նվազել են 1.7%-ով:

Երրորդ տեղում է կապի ոլորտը, որտեղ գների անկումը կազմել է 0.5%:

Մյուս կողմից 2023թ-ի հուլիսին 2022թ-ի նույն ամսվա համեմատ գների ամենամեծ աճը դիտվել է ալկոհոլային խմիչքներ, ծխախոտային արտադրատեսակներ ոլորտում՝ 8.5%։

Գների աճով երկրորդ և երրորդ հորիզոնականներում են հայտնվել համապատասխանաբար ռեստորաններ և հյուրանոցներ՝ 5,5%, ինչպես նաև տնային գործածության առարկաներ, կենցաղային տեխնիկա և բնակարանի ընթացիկ սպասարկում՝ 5,4%, ոլորտները:

2023թ-ի հուլիսին նախորդ ամսվա համեմատ գների ամենամեծ անկումն արձանագրվել է սննդամթերքի մասով՝ 2.8%-ով:

Գների փոփոխություն չի դիտվել կրթության ոլորտում:

TAGGED:
Share This Article