ՀՀ ԲԱՆԿԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԿԱՐԱԳՐՈՂ ՄԻ ՇԱՐՔ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

2 Min Read

ՀՀ բանկային համակարգը ամուր կանգնած է մեր տնտեսության հիմքերում և դիմակայում է ցանկացած ճգնաժամ: Իրապես, ներկայիս բարդ ներքին և արտաքին լարվածության պայմաններում ՀՀ բանկային համակարգը շարունակում է իր ծանր աշխատանքը՝ ապահովելով տնտեսության բնականոն ընթացքը:

Բանկային համակարգի գործունեության դիտարկումը միշտ եղել է մեր առանցքային խնդիրներից մեկը.

Գծապատկեր 1. Վնասով, շահույթով աշխատող բանկերի և նրանց մասնաճյուղերի թվաքանակը 2022 թ․-ի հունիսին

Հրապարակված վիճակագրության համաձայն՝ 2022 թ․-ի հունիսին ՀՀ-ում իր գործունեութունն է ծավալել 17 բանկ, իրենց 547 մասնաճյուղերով, որոնք սփռված են Հայաստանով մեկ: Բանկերի թվաքանակում 2021 թ․-ի դեկտեմբերի համեմատ փոփոխություն չի արձանագրվել, իսկ մասնաճյուղերի թվաքանակը կրճատվել է 6 միավորով: Հայաստանում վնասով աշխատող 2 բանկ կա: Հետևաբար, շահույթով աշխատող բանկերի թիվը 15 միավոր է:

Հետաքրքիր է ուսումնասիրել բանկերի շահույթի և վնասի ծավալները.

Գծապատկեր 2. Վնասով և շահույթով աշխատող բանկերի վնասի և շահույթի ծավալները 2022 թ․-ի հունիսին

Գծապատկեր 2-ից երևում է, որ բանկերի ընդհանուր շահույթը 2022 թ․-ի հունիսին կազմել է 110,268 մլն դրամ: Վերջինս 2021 թ․-ի դեկտեմբերի համեմատ աճել է մոտ 2 անգամ: Վնասով աշխատող բանկերի ընդհանուր վնասի ծավալները կազմել են 6,370 մլն դրամ: Համեմատության համար նշենք, որ 2021 թ-ի դեկտեմբերին այդ մեծությունը կազմել է 139 մլն դրամ: Շահույթով աշխատող բանկերի շահույթի ծավալները կազմել են 116,638 մլն դրամ՝ 2021 թ․-ի դեկտեմբերի համեմատ աճելով 2 անգամ:

Share This Article