Տարածագնահատման գոտիները, բազային արժեքները, արժեքների վրա ազդող գործոնները․ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

1 Min Read
Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքը թե՛ հողամասերի, և թե՛ շինությունների համար բաժանված է տարածագնահատման 20 գոտիների, որոնց նկարագրերն ու քարտեզները սահմանված են ՀՀ կառավարության 2020թ. հունիսի 4-ի 1023-Ն որոշմամբ:

Հողամասերի (բացառությամբ` գյուղատնտեսական նշանակության հողերի) 1 քմ մակերեսի բազային արժեքը սահմանված է 330,000 ՀՀ դրամ, որը յուրաքանչյուր հաջորդ գոտու համար նվազելով, 20-րդ՝ վերջին գոտու համար արդեն կազմում է 92,4 ՀՀ դրամ։

Շինությունների համար 1 քմ մակերեսի բազային արժեքը սահմանված է 700,000 ՀՀ դրամ, որը վերջին՝ 20-րդ գոտու համար կազմում է 31,920 ՀՀ դրամ։

Շինությունների շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային արժեքի հաշվարկման ժամանակ հաշվի են առնվում հետևյալ գործոնները

 • շինության կառուցման նյութի տեսակ,
 • շինության գտնվելու վայրի տարածագնահատման գոտիականություն,
 • հարկայնություն,
 • ներքին բարձրություն,
 • միջհարկային ծածկի նյութի տեսակ,
 • տանիքի նյութի տեսակ,
 • նպատակային նշանակություն,
 • օժանդակ շինությունը բնութագրող,
 • արտաքին հարդարում,
 • ավարտվածության աստիճան,
 • վնասվածություն,
 • կառուցման տարեթվից կախված մաշվածություն։
Share This Article