ՓՈՂԻ ԶԱՆԳՎԱԾԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏ-ՀՈՒՆԻՍ ԱՄԻՍՆԵՐԻՆ

1 Min Read

Ներկայիս բարձր գնաճային ճնշումների պայմաններում հատուկ ուշադրության պետք է արժանանա փողի զանգվածը։ Պարզվում է՝ որքան բարձր է պետության ինքնավարությունը, այնքան հավասարակշռված և էլաստիկ է վերջինիս դրամային համակարգը։ Դրամական զանգվածի արագություն/փողի զանգվածի ծավալ հարաբերակցության համամասնությունը նշանակում է դրամական զանգվածի չափազանց բարձր տեմպեր, որը հրահրում է գնաճային գործընթացների և սպասումների ակտիվացման։

Անդրադառնալով Հայաստանում փողի զանգվածի ծավալներին՝ կարող ենք դիտարկել դրա դինամիկան 2022 թ․-ի մարտ-հունիս ամիսներին․

Համաձայն ՎԿ տվյալների՝ 2022 թ.-ի հունիսին մարտի համեմատ փողի զանգվածն աճել  է 10,020 մլն դրամով, իսկ մայիսի համեմատ նվազել է 1,564 մլն դրամով՝ կազմելով 3,814,019 մլն դրամ։

Ուսումնասիրենք փողի զանգվածի կառուցվածքը 2022 թ․-ի հունիսին․

2022 թ․-ի հունիսի վերջին դրամի ընդհանուր զանգվածում առավելագույն մասնաբաժին ունեցել են արտարժույթով ավանդների ծավալները՝ 35%։ Երկրորդ հորիզոնականում են ժամկետային ավանդները (դրամով), որոնց ծավալների մասնաբաժինը 2022 թ․-ի հունիսի վերջի դրությամբ կազմել է 29%։ Նվազագույն մասնաբաժիններ ունեն բանկային համակարգից դուրս կանխիկ դրամը, որի ծավալների մասնաբաժինը 2022 թ․-ի հունիսի վերջին կազմել է 16%, և ցպահանջ ավանդները (դրամով)` 20% մասնաբաժնով։

Հետաքրքիր վարքագիծ է արձանագրել փողի բազմարկիչը, որը կարող ենք ուսումնասիրել ստորև բերված գծապատկերում․

2022 թ․-ի մարտի վերջին փողի բազմարկիչը 2,37 մակարդակում էր, իսկ արդեն հունիսի վերջին հասավ 2,25 մակարդակին՝ նվազելով 0,12-ով։

Share This Article