Իրավաբանական անձինք ՀՀ անշարժ գույքի շուկայում

2 Min Read

Անշարժ գույքի շուկայում գործում են տարբեր խմբեր, որոնք փոփոխում են իրենց համապատասխան վարքագիծը ստանալով տարաբնույթ տեղեկատվություն երկրում և դրանից դուրս տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին:

Այս ամենի արդյունքում անշարժ գույքի շուկայում ընթանում են գործընթացներ, որոնք իրենց հետքն են թողնում տնտեսության մյուս ոլորտների վրա:

Այս առումով հատկանշական է իրավաբանական անձանց վարքագիծը անշարժ գույքի շուկայում.

Գծապատկեր 1. Իրավաբանական անձանց կողմից գնված և վաճառված անշարժ գույքի գործարքները Երևանում և ՀՀ մարզերում 2022թ-ի ապրիլի դրությամբ 

2022թ․-ի ապրիլի դրությամբ իրավաբանական անձանց կողմից վաճառված անշարժ գույքի գործարքների թիվը կազմում է 386 միավոր, իսկ գնված անշարժ գույքի գործարքների թիվը՝ 169 միավոր։ Այս փուլում արձանագրեցինք, որ իրավաբանական անձանց կողմից իրականացված անշարժ գույքի վաճաառքի գործարքները գերազանցում են գնման գործարքներին մոտ 2 անգամ։

Հետաքրքիր է հասկանալ իրավաբանական անձանց գործունեությունը անշարժ գույքի շուկայում ռեգիոնալ տեսանկյունից․

Գծապատկեր 2. Իրավաբանական անձանց կողմից գնված և վաճառված անշարժ գույքի գործարքները Երևանում և ՀՀ մարզերում 2022թ-ի ապրիլի դրությամբ 

Ինչպես երևում է գծապատկեր 2-ում, իրավաբանական անձանց կողմից վաճառված անշարժ գույքի գործարքների թիվը Երևանում գերազանցել է գնված անշարժ գույքի գործարքների թվին մոտ 4 անգամ։

Ընդհանուր հանրապետության միտումներին հակառակ են գնում Վայոց Ձորի մարզը, որտեղ գնման գործարքների թիվը գերազանցել է վաճառված անշարժ գույքի գործարքների թվին մոտ 9 անգամ։ Նմանատիպ իրավիճակ է Արագածոտնի, Արարատի, Լոռու և Սյունիքի մարզերում։

Մյուս հարցը, որը մեզ հետաքրքում է կապված է իրավաբանական անձանց կողմից ձեռքբբերված գույքին.

Գծապատկեր 3. Իրավաբանական անձանց կողմից գնված և վաճառված անշարժ գույքի գործարքները ըստ գույքի տեսակի 2022թ-ի ապրիլի դրությամբ

Իրավաբանական անձանց կողմից անշարժ գույքի գնման գործարքներում գերակշռել են հողի հետ կապված գործարքները՝ 57%: Նկատենք, որ հողի հետ կապված գնման գործարքներում 63%-ը գյուղատնտեսական նշանակության հողերն են։ Վաճառված անշարժ գույքի գործարքներում գերակշռել են բազմաբնակարան շենքի բնակարանները՝ 50%:

Share This Article