Ֆինանսական թեստ

2 ամիս առաջ

Ֆինանսական թեստ (1 հարց)։

Թեստի տևողությունը մեկ ժամ։
Թեստի արդյունքը կուղարվի ձեր eMail-ին։
Ստորև նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է։

Անուն Ազգանուն
Մուտքագրել Էլ․ փոստ
Կազմակերպություն
Հեռախոսահամար
Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (ՖՀՄՍ-ներ). Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհրդի (ՀՀՄՍԽ) կողմից հրապարակված ստանդարտները և դրանց մեկնաբանությունները: Դրանք ներառում են`