ԽՈՇՈՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ. ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

2 Min Read

ՀՀ տնտեսության աշխուժացման համար չափազանց մեծ նշանակություն ունեն տարբեր ոլորտներում գործունեություն ծավալող կազմակերպությունները։ Մեր խնդիրը կայանում է ՀՀ-ում այդ կազմակերպությունների գործունեության տարբեր կողմերի անկողմնակալ ներկայացումը, ինչը ընթերցողներին թույլ կտա կատարել հետևություններ և սեփական տնտեսական վարքագծի ճշգրտումներ։ Ընդ որում՝ դիտարկում ենք իրավիճակը Հայաստանի տնտեսության համար չափազանց բարդ ժամանակահատվածում:

Անդրադարձ կատարենք ՀՀ միջին և խոշոր կազմակերպությունների ֆինանսական դրությանը, որը կազմակերպությունների գործունեության հիմնարար ցուցանիշն է զարգացման բոլոր փուլերում։ Սկսենք հետազոտումը ՀՀ-ում գործող ոչ ֆինանսական միջին և խոշոր առևտրային կազմակերպությունների դեբիտորական պարտքերին, որոնց ծավալները, 2022թ․-ի հունիսի վերջի դրությամբ, արձանագրել են հետևյալ արդյունքները․

Գծապատկեր 1 ՀՀ ոչ ֆինանսական միջին և խոշոր առևտրային կազմակերպությունների դեբիտորական պարտքերի մնացորդը՝ 2022թ․-ի սկզբին և հունիսի վերջին

Համաձայն ՎԿ տվյալների՝ միջին և խոշոր առևտրային կազմակերպությունների դեբիտորական պարտքերը 2022թ․-ի սկզբին կազմել են 1,057,161,000,000 դրամ, իսկ 2022թ․-ի հունիսի վերջին, սկզբի համեմատ, աճելով 12,9%-ով՝ դեբիտորական պարտքերի մակարդակը կազմել է 1,193,537,000,000 դրամ։

Դրանց ծավալներում ժամկետանց դեբիտորական պարտքերի ծավալների մասնաբաժինը թե՛ տարեսկզբին, թե՛ հունիսի վերջին կազմել է 2%.

Գծապատկեր 2․ ՀՀ ոչ ֆինանսական միջին և խոշոր առևտրային կազմակերպությունների Ժամկետանց դեբիտորական պարտքերի ծավալները՝ 2022թ․-ի սկզբին և հունիսի վերջի դրությամբ

Փաստորեն, ինչպես նկատում ենք գծապատկեր 2-ից, 2022թ․-ի սկզբից արձանագրված ժամկետանց դեբիտորական պարտքերի 20,555 մլն դրամ ծավալը, 2022թ․-ի հունիսի վերջի դրությամբ, աճել է 680 մլն դրամով՝ կազմելով 21,235 մլն դրամ։

Share This Article