ՀՀ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ 2022Թ․—Ի ՕԳՈՍՏՈՍԻՆ

2 Min Read

2022թ-ի օգոստոս ամսին ՀՀ տնտեսության մի շարք առանցքային ցուցանիշների արձանագրած արդյունքներն եղել են հետևյալը.

Աղյուսակ 1. ՀՀ տնտեսության հիմնական ցուցանիշների մակարդակը 2022թ-ի օգոստոսին

Համաձայն ՎԿ տվյալների՝ 2022թ.-ի օգոստոսին արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը կազմել է 235,414 մլն դրամ, իսկ շինարարության ծավալը՝ 52,542մլն դրամ:

2022թ.-ի օգոստոսին առևտրաշրջանառության մակարդակն արձանագրել է 401,321 մլն դրամ, իսկ ծառայությունների ծավալը՝ 224,275 մլն դրամ արդյունքները:

2022թ.-ի օգոստոսին ՀՀ-ում արտադրվել է 750մլն կՎտ./ժ էլեկտրաէներգիա:

Մեր հայրենակիցների միջին ամսական անվանական աշխատավարձը սույն թվականի օգոստոսին կազմել է 239,742 դրամ կամ 590 ԱՄՆ դոլար, իսկ արտահանման և ներմուծման ծավալները նույն ամսում եղել են համապատասխանաբար 561մլն ԱՄՆ դոլար և 887 մլն ԱՄՆ դոլար:

Վերը բերված ցուցանիշները հնարավոր կլինի լիովին մեկնաբանել և դրանց փոփոխության միտումը ըմբռնել, եթե 2022թ.-ի օգոստոսին արձանագրած արդյունքները համեմատության մեջ դրվեն 2021թ.-ի օգոստոսին և 2022թ.-ի հուլիսին արձանագրված մակարդակների հետ:

Աղյուսակ 2. ՀՀ հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների փոփոխությունը` 2022թ.-ի օգոստոսին` 2021թ. –ի օգոստոսի և 2022թ.-ի հուլիսի նկատմամբ

Համաձայն վիճակագրական տվյալների՝ 2022թ.-ի օգոստոսին 2021թ-ի նույն ամսվա համեմատ ՏԱՑ-ը կազմել է 18,5%, մինչդեռ 2022թ.-ի օգոստոսին նախորդ ամսվա համեմատ՝ 1.5%։ Տնտեսության բոլոր առանցքային ցուցանիշների մասով դիտվել են աճեր։

Աղյուսակ 2-ից նկատում ենք, որ առաջին հորիզոնականում է  է արտահանման և ներմուծման ծավալների աճը։ Վերջիններս 2022թ.-ի օգոստոսին, 2021թ.-ի օգոստոսի համեմատ, աճել են 2.1 անգամ, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ՝ համապատասխանաբար 17,5%-ով և 17,7%-ով:

Երկրորդ հորիզոնականում է էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, որը 2022թ.-ի օգոստոսին, 2021թ.-ի նույն ամսվա համեմատ, աճել է մոտ 30%-ով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ՝ 2,7%-ով։

Երրորդ տեղում է ծառայությունների ծավալի աճը։ Վերջինս 2022թ.-ի օգստոսին, 2021թ.-ի օգոստոսի համեմատ, արձանագրվել է 25,1% մակարդակում: 2022թ-ի օգոստոսին նախորդ ամսվա համեմատ ծառայությունների ծավալը նվազել է 3,3%-ով։ Զգալի աճ դիտվել է արդյունաբերության արտադրանքի ծավալներում։ Մասնավորապես, 2022թ.-ի օգոստոսին, 2021թ.-ի նույն ամսվա համեմատ, արդյունաբերական արտադրանքի ծավալներն աճել են 23,3%-ով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ՝10,5%-ով:

Նկատում ենք նաև, որ չնայած 2022թ.-ի օգոստոսին 2021թ.-ի օգոստոսի համեմատ անվանական աշխատավարձերն աճել են 18.9%-ով, 2022թ.-ի օգոստոսին հուլիսի համեմատ զրոյական աճ է դիտվել: Եվ այս ամենը գնաճի 9,1% մակարդակի պայմաններում:

Share This Article