ՇՐՋԱՆԱՌՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ․ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

2 Min Read

Նախորդ վերլուծությունում դիտարկեցինք ՀՀ ներքին պետական պարտքը, որը 2022 թ.-ի հունիսի վերջի դրությամբ 2021 թ.-ի դեկտեմբերի վերջի համեմատ, աճել էր 13 %-ով: Ներքին պետական պարտքի 92 %-ը բաժին է ընկնում ռեզիդենտների կողմից ձեռք բերված պետական գանձապետական, իսկ 8 %-ը՝ արտարժութային պետական պարտատոմսերին:

Շրջանառության մեջ գտնվող պետական գանձապետական պարտատոմսերի ծավալը կազմել է 1,347,686.2 մլն դրամ, որը 2021 թ.-ի դեկտեմբերի վերջի համեմատ աճել է 11 %-ով:

Շրջանառության մեջ գտնվող պետական գանձապետական պարտատոմսերի ծավալների կառուցվածքը, 2022 թ.-ի հունիսի 30-ի դրությամբ, եղել է հետևյալը.

Գծապատկեր 1. Շրջանառության մեջ գտնվող պետական գանձապետական պարտատոմսերի կառուցվածքը 2022 թ.-ի հունիսի 30-ի դրությամբ

Շրջանառվող պետական գանձապետական պարտատոմսերի ծավալներում 63 % մասնաբաժին ունեն երկարաժամկետ արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծավալները, իսկ միջնաժամկետ պարտատոմսերը` 34 % մասնաբաժին:

Թե՛ երկարաժամետ, թե՛ միջնաժամկետ արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծավալները 2022 թ.-ի հունիսի վերջին, 2021 թ.-ի դեկտեմբերի վերջի համեմատ, աճել են համապատասխանաբար 9 %-ով և 16 %-ով:

Պետական գանձապետական պարտատոմսերի գրավչությունն ապահովվում է վերջինիս ունեցած եկամտաբերությամբ, որի դինամիկան ներկայացված է ստորև բերված գծապատկերում.

Գծապատկեր 2. Պետական գանձապետական պարտատոմսերի տեղաբաշխման եկամտաբերության դինամիկան` 2022 թ.-ի հունվար-հունիս ամիսներին

2022 թ.-ի հունվար-հունիս ժամանակահատվածում պետական գանձապետական պարտատոմսերի տեղաբաշխման եկամտաբերությունը ցուցաբերել է խիստ տատանողական վարքագիծ: Եկամտաբերության նվազագույն մակարդակ դիտվել է 2022 թ.-ի փետրվարին՝ 9.7 %: Նկատենք, որ անցյալ տարի նվազագույն մակարդակը դիտվել էր մարտին: 2021 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ, 2022 թ.-ի  նվազագույն եկամտաբերության մակարդակն աճել է 2.3 տոկոսային կետով:

2022 թ.-ի ապրիլին արձանագրվել է պարտատոմսերի եկամտաբերության առավելագույն մակարդակը՝ 11.3 %, որը 2021 թ.-ի նույն ժամանակահատվածում արձանագրված առավելագույն եկամտաբերության մակարդակի համեմատ աճել է 1.69 տոկոսային կետով: Ընդ որում՝ 2021 թ.-ի հունվար-հունիս ժամանակահատվածի առավելագույն եկամտաբերությունը դիտվել է նորից ապրիլ ամսին: 2022 թ.-ի հունիսին պարտատոմսերի եկամտաբերությունը կազմել է 10.9 %, որը 2021 թ.-ի հունիսի համեմատ աճել է շուրջ 31.1 %-ով:

Այսպիսով, 2022 թ.-ի հունվար-հունիս ժամանակահատվածում պարտատոմսերի տեղաբաշխման եկամտաբերությունը կազմել է 10.7 %, որը 2021 թ.-ի նույն ժամանակահատվածում արձանագրված եկամտաբերության համեմատ աճել է մոտ 22 %-ով:

Share This Article