Կենսաթոշակի ու նպաստների չափերը կավելանան ընդհանուր առմամբ 97 հազար շահառուի համար

1 Min Read
📢 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտնում է, որ 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից կենսաթոշակների և սոցիալական նպաստների՝ 3000 դրամից պակաս բարձրացված չափերը Կառավարության սեպտեմբերի 8-ի որոշմամբ ավելացվում են, մասնավորապես՝
• նվազագույն կենսաթոշակի, ծերության, հաշմանդամության (բացառությամբ հաշմանդամ երեխա ճանաչված անձանց նշանակված), կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների չափերը՝ 31,600 դրամ (30,500 դրամի փոխարեն),
• պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի զինծառայողի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի չափերը`
1) 1-ին խմբի հաշմանդամության կենսաթոշակի դեպքում՝ 46,000 դրամ (45,000 դրամի փոխարեն),
2) 2-րդ խմբի հաշմանդամության կենսաթոշակի դեպքում՝ 36,000 դրամ (35,000 դրամի փոխարեն),
3) 3-րդ խմբի հաշմանդամության, ինչպես նաև պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի մահացած (զոհված) զինծառայողի ընտանիքի անդամի կերակրողին կորցնելու դեպքում՝ 33,000 դրամ (32,000 դրամի փոխարեն),
• պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի մահացած (զոհված) զինծառայողի ընտանիքի անդամի կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակը՝ 33,000 դրամ (32,000 դրամի փոխարեն):
📌 Այսպիսով՝ շուրջ 16,600 կենսաթոշակառուի, 5,200 զինկենսաթոշակառուի և 75,000 նպաստառուի (ընդհանուր՝ շուրջ 97,000 շահառու) համար սեպտեմբերի 1-ից կավելանան կենսաթոշակներն ու նպաստները:
Նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հոկտեմբեր ամսին վճարվող կենսաթոշակներն ու նպաստները կընդգրկեն նաև սեպտեմբերից բարձրացված կենսաթոշակների ու նպաստների չվճարված մասը։
Share This Article