Կառավարության օգոստոս ամսվա գործունեության ամփոփումը