ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն մտավոր սեփականության գրասենյակը հայտարարում է մրցույթներ

0 Min Read

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գրասենյակը հայտարարում է մրցույթներ հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար․

1️⃣ Գրասենյակի կազմակերպաիրավական բաժնի պետ ⬇️ https://mineconomy.am/page/2216
2️⃣Գրասենյակի կազմակերպաիրավական բաժնի գլխավոր իրավաբան ⬇️ https://mineconomy.am/page/2215
3️⃣Գրասենյակի գյուտերի և արդյունաբերական դիզայնների փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետներ⬇️
🗒 Մրցույթներին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ը ներառյալ։
Share This Article