ՀՀ բարձր տեխնոլոգական արդյունաբերության նախարարությունը հայտարարում է դրամաշնորհի հատկացման մրցույթ

2 Min Read

««Ներուժ 2022» սփյուռքի տեխնոլոգիական ստարտափերի ծրագրի հնգօրյա միջոցառման բովանդակային մասի կազմակերպման» նպատակով իրականացվող դրամաշնորհի հատկացման մրցույթ:

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը հայտարարում է ««Ներուժ 2022» սփյուռքի տեխնոլոգիական ստարտափերի ծրագրի հնգօրյա միջոցառման բովանդակային մասի կազմակերպման» նպատակով իրականացվող դրամաշնորհի հատկացման մրցույթ, որի բյուջեն կազմում է 20,000,000 (քսան միլիոն) ՀՀ դրամ:

«Ներուժ 2022» ծրագրի նպատակն է խթանել հայաստանյան ձեռնարկատիրական էկոհամակարգը՝ միաժամանակ նպաստելով հայրենադարձությանը և դեպի Հայաստան տաղանդի ներհոսքին։ Ծրագրով նախատեսվում է աշխարհի տարբեր երկրներից հայազգի ձեռներեցներից և առաջատար մասնագետներից բաղկացած թիմերին ներգրավել՝ վերջիններիս տրամադրելով ֆինանսական և այլ բնույթի աջակցություն տեխնոլոգիական սկսնակ ընկերություններ Հայաստանում հիմնելու և զարգացնելու համար։ Ծրագրի արդյունքում ակնկալվում է, մի կողմից, շահառուների համար ապահովել ձեռներեցությամբ զբաղվելու պայմաններ, զարգացնել ձեռնարկատիրական էկոհամակարգը և մյուս կողմից, նպաստել Հայաստանում սփյուռքից բարձր որակավորմամբ մասնագետների և կառավարչական տաղանդի ներգրավմանը։

 

Ծրագրի շրջանակում 30 թիմեր հնարավորություն կստանան ժամանելու Հայաստան և մասնակցելու ք. Դիլիջանում անցկացվող հնգօրյա միջոցառմանը: Միջոցառման ընթացքում թիմերը կներկայացնեն իրենց գաղափարները, կստանան դրամաշնորհներ և այլ բնույթի աջակցություններ ՀՀ-ում ընկերություններ գրանցելու և գործունեություն ծավալելու նպատակով:

Սույն դրամաշնորհային մրցույթում հաղթող ճանաչվող կազմակերպությունը պետք է իրականացնի հնգօրյա միջոցառման կազմակերպման  աշխատանքները: Դրամաշնորհի տրամադրման առաջադրանքը ներկայացված է մրցույթի հրավերի N 1 հավելվածում:

 

Մրցույթի անցկացման կարգը, հայտ կազմելու և ներկայացնելու պայմանները, ինչպես նաև մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեցող կազմակերպություններին ներկայացվող պահանջները սահմանված են հրավերով:

 

Մրցույթին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով (www.armeps.am համակարգի օգտագործման ուղեցույց) մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 15-րդ օրվա ժամը 15:30 (25.08.2022), հետևյալ հղումով՝

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8564595 

 

Մրցույթի ծածկագիրն է՝ ԲՏԱՆ-ԴՄ-2022/12:

 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Գոռ Եսայանին.

 

Հեռախոս` 010 590 075, 010 590 116

 

Էլ. փոստ` grants@hti.am

Share This Article