Քաղաքաշինական բոլոր նորմերը հասանելի են www.minurban.am կայքում

7 Նոյեմբերի, 2023
2 Min Read
Քաղաքաշինական բոլոր նորմերը հասանելի են www.minurban.am կայքում

Քաղաքաշինական բոլոր նորմերն ու նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի վերջին թարմացումներն այսուհետ հասանելի են Քաղաքաշինության կոմիտեի www.minurban.am կայքում: Այս մասին BanksNews.am-ին    հայտնում են ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեից:

«Իրավական ակտեր» հատվածում ստեղծվել է «Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի ցանկ» բաժինը, որտեղ հաստատվելուն և հրապարակվելուն պես զետեղվում են բնագավառի վերջին կարգավորումները:

Անհրաժեշտ նորմերը հեշտությամբ գտնելու համար դրանք խմբավորված են ըստ ուղղությունների, oրինակ՝ «Տրանսպորտային կառույցներ», «Շինարարական կոնստրուկցիաներ», «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքեր ու շինություններ»:

Մշտապես թարմացվող էլեկտրոնային շտեմարանը մեկտեղում է www.arlis.am համակարգում առանձին-առանձին հրապարակվող փաստաթղթերը:

Ի դեպ,  www.minurban.am  կայքում գործում է նաև նորմերի՝ բանալի բառերով որոնման պարզ համակարգ:

Նորմերի մշակումը և արդիականացումը Կառավարության գործունեության ծրագրով Քաղաքաշինության կոմիտեին վերապահված և քաղաքաշինության բնագավառի զարգացման ռազմավարության հիմնական ուղղություններից է: Միայն 2022թ. կոմիտեի համակարգմամբ մշակվել կամ արդիականացվել է ընդհանուր առմամբ 20 նորմատիվատեխնիկական փաստաթուղթ: Նույնքան էլ նախատեսված է 2023թ., որից 7-ն արդեն մշակվել և հրապարակվել է:

Հրապարակված նորմեր

 1. ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»
  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=178406
 1. ՀՀՇՆ 31-04.02-2023 «Ջերմոցներ»
  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=182578
 1. ՀՀՇՆ 31-03.05-2023 «Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շենքեր ու շինություններ»
  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=183909
 1. ՀՀՇՆ 22-02.01-2023 «Տարածքների, շենքերի և շինությունների ինժեներական պաշտպանությունը երկրաբանական վտանգավոր երևույթներից» https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=183655
 2. ՀՀՇՆ 31-04.03-2023 «Շենքեր և սենքեր անասնաբուծական, թռչնաբուծական, գազանաբուծական. Նախագծման նորմեր»
  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=184131
 1. ՀՀՇՆ 33-02-2023 «Հենապատեր, նավարկելի ջրարգելակներ, ձկնաթողման և ձկնապաշտպան շինություններ»
  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=184605
 1. ՀՀՇՆ 32-06-2023 «Մետրոպոլիտեններ»
  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=184774

 

 

 

 

Կիսվեք այս հոդվածով
1 Comment