Հայտնի է վարձակալության գործարքների ծավալը 2023թ-ի մայիսի դրությամբ

2 Min Read

Ամառային հանգիստը պատշաճ ձևով կազմակերպելու նպատակով մեծ թվով մարդիկ որոնում են բնակարաններ վարձակալության համար։ Բնակարանների վարձակալության գործարքների թվաքանակը ամռանը կարող է նաև նվազել` մարզերից Երևան ժամանած ուսանողների տունդարձով պայմանավորված։


Վարձակալին տնից հանելուց 6 ամիս առաջ պետք է ծանուցվի․ փոփոխություններ՝ բնակարանների վարձակալության կարգում


Մյուս կողմից Հայաստան են ժամանում բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ, որոնք կարիք ունեն վարձով բնակարանների ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ մարզերում։ Իրապես հետաքրքիր է հասկանալ անշարժ գույքի վարձակալության գործարքների հետ կապված ամենավերջին վիճակագրությունը։

Եվ այսպես, 2023թ-ի մայիսին ՀՀ անշարժ գույքի շուկայում արձանագրված վարձակալության գործարքները։ Վերջինիս ծավալը 2023թ-ի մայիսին կազմել է 1,013 միավոր։

Վարձակալության գործարքների ծավալը 2023թ-ի մայիսին 2022թ-ի մայիսի համեմատ աճել է 12%-ով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ՝ 1%-ով։ Ուսումնասիրենք վարձակալության գործարքների ակտիվությունը ՀՀ մարզերում և Երևանում․

Գծապատկեր 1. Արձանագրված վարձակալության գործարքների ծավալը Երևանում եւ ՀՀ մարզերում  2023թ․-ի մայիսին

Ինչպես կարելի է նկատել գծապատկեր 1-ում,  2023թ-ի մայիսին Երևանում արձանագրվել են  598 միավորի վարձակալության գործարքներ։ Այն պարագայում, երբ մարզերում արձանագրված վարձակալության գործարքների թիվը կազմել է 415 միավոր։

Գործարքների թիվը 2023թ-ի մայիսին 2022թ-ի մայիսի համեմատ Երևանում աճել է 11,2%-ով, իսկ մարզերում՝ 12,8%-ով։ Իրավիճակը փոխվում է, երբ համեմատում ենք 2023թ-ի մայիսի արդյունքերը նախորդ ամսվա արդյունքների հետ։ Այս դեպքում ստացվում է, որ Երևանում վարձակալության գործարքների թվաքանակն աճել է 11%-ով, իսկ մարզերում` նվազել 11%-ով։

Մարզերում 2023թ-ի մայիսին նախորդ տարվա մայիսի համեմատ վարձակալության գործարքների թվաքանակի ամենամեծ աճն արձանագրվել է Լոռու մարզում՝ 23%, իսկ ամենամեծ անկումը դիտվել է Գեղարքունիքի մարզում՝ 61%։

TAGGED:
Share This Article