5 հաճախ տվող հարց խնամատար ծնող դառնալու վերաբերյալ

2 Min Read
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը շարունակում է խնամատարության ինստիտուտի զարգացմանն ու երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացմանն ուղղված աշխատանքների իրականացումը։
📌 Այս պահին 60 խնամատար ընտանիքում ապրում է 95 երեխա, ԱՍՀՆ Telegram ալիքում  պատասխանել է այս թեմայով ամենահաճախ տվող 5 հարցի․ ինչպե՞ս է խրախուսում պետությունը խնամատար ընտանիքներին, որքան գումար է հատկացվում, ովքեր կարող են դառնալ խնամատար ծնող

Ըստ այդմ՝

Երեխային խնամելու և դաստիարակելու համար կնքված քաղաքացիաիրավական պայմանագրի շրջանակում մատուցվող ծառայությունների դիմաց եկամուտ ստանալու ժամանակահատվածը հաշվարկվում է որպես աշխատանքային ստաժ:

Խնամատար ծնող հաշվառվելու նպատակով՝ Հայաստանում մշտապես բնակվող չափահաս քաղաքացիներն անձամբ կամ ներկայացուցչի միջոցով կարող են դիմել իրենց բնակության վայրի մարզպետարան (Երևանում՝ Երևանի քաղաքապետարան), անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո կիրականացվի համապատասխան գործընթացը։ Խնամատար ծնող հաշվառվելու պահին ծնողներից յուրաքանչյուրի տարիքը չպետք է գերազանցի 55 տարին:

Խնամատար ընտանիքներում խնամվող յուրաքանչյուր երեխայի խնամքի և դաստիարակության դիմաց տրվող ամսական վարձատրությունը կազմվում է նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով (տրամադրվում է նաև երեխայի խնամքի և դաստիարակության համար նախատեսված միջոցներ)։

Մասնագիտացված խնամատար ընտանիքում կարող են խնամք ստանալ հաշմանդամություն կամ ծանր առողջական խնդիրներ, դաստիարակության դժվարություններ ունեցող, հոգեկան կամ վարքի խանգարման խնդիրներով, հոգեկան տրավմայի ենթարկված երեխաները, ինչպես նաև անչափահաս մայրերը կամ նրանց երեխաները։ Այս դեպքում՝ խնամվող յուրաքանչյուր երեխայի խնամքի և դաստիարակության դիմաց տրվող ամսական վարձատրությունը տրվում է նվազագույն ամսական աշխատավարձի և 30% հավելավճարի չափով (տրամադրվում է նաև երեխայի խնամքի և դաստիարակության համար նախատեսված միջոցներ)։

Ավելին՝ ԱՍՀՆ Telegram ալիքում ։

Share This Article